Judo Losser

In september 1959 werd door W. de Boer besloten in Losser een judoclub op te richten. De start vond plaats in Hotel Smit, uiteraard zonder tatami.
De belangstelling was redelijk en na een jaar waren er zo’n 30 leden en werd er voor het eerst een bestuur samengesteld bestaande uit W. de Boer, A. de Boer en J. Wuite. Er werd een tatami aangeschaft en de vereniging sloot zich aan bij de Judokwai Nederland. In 1961 verhuisde Judo Losser naar Hotel Centraal en weer 2 jaar later naar Ons Gebouw.

Onder voorzitterschap van M. Liet verliet Judo Losser in 1966 de judokwai om toe te treden tot de latere JudoBondNederland. In 1970 kwam er in Losser een sporthal en kreeg Judo Losser hier een goed onderkomen. Hierdoor groeide de club aanzienlijk.

In 1973 besloot J. van de Weide in Overdinkel een onderafdeling van Judo Losser te starten. Tien jaar later nam hij de gehele technische leiding over van W. de Boer. Bij het 40-jarig bestaan van Judo Losser werden zij beiden door het bestuur, onder leiding van W. van Harte, benoemd tot ereleden.

In de zomer van 2016 heeft Hans Haarman zijn trainerstaken overgedragen aan Robin Peters. Daarmee kwam er een einde aan de officiële functies die Haarman in ruim 55 jaar bij de Losserse vereniging heeft vervuld. Tijdens de jaarvergadering werd hij door voorzitter Michiel Vreriks benoemd tot erelid van Judo Losser en werd hem de bijbehorende zilveren erespeld opgespeld.