online Algemene Ledenvergadering

 

UITNODIGING ONLINE

Algemene Ledenvergadering Judo Losser

Woensdag 17 juni 2020 vanaf 19.30 kun jij jouw stem laten horen tijdens de algemen ledenvergadering van onze club. Een historische gebeurtenis want voor het eerst in het bestaan van Judo Losser geheel online!

Voor wie? seniorenleden & vrijwilligers (vanaf 16 jaar)

Wanneer: Woensdag 17-06-2020; om 19.30 uur via microsoft TEAMS

Meedoen: je hebt via outlook een uitnodiging voor deze vergadering gekregen. Accepteer de uitnodiging. Ga 5 minuten voor aanvan van het overleg naar outlook en de uitnodiging. In de uitnodiging staat een link, klik erop en je kunt deelnemen aan het overleg! Soms moet je eerst teams nog downloaden.

Geen outlook link gehad? mail jouw mailadres naar info@judolosser.nl en er komt alsnog een uitnodiging via outlook naar jou toe

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen Ledenvergadering 2019
 3. Jaarverslag 2019

Elke commissie doet verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2019 en geeft een verwachting voor 2020

 1. Financieel verslag 2019
 2. Verslag van de kascontrolecommissie over 2019
 3. Verkiezing kascontrole
 4. Verkiezing bestuur
 • William Muller is aftredend en niet herkiesbaar
 • Eelke Douma is aftredend en herkiesbaar
 • Peter Speerstra is aftredend en herkiesbaar
 • Robert Konter treed op eigen verzoek af
 • Bas Zwolle is verkiesbaar als algemeen lid
 • Alexander Huisman is verkiesbaar als algemeen lid

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 16 juni 2020 aangemeld worden bij de secretaris (Eelke Douma)

voorzien van handtekeningen van minimaal 5 stemgerechtigde leden van Judo Losser

 1. Vrijwilligerswerk gevraagd
 • Coaches selectie
 • Onderhoudsploeg in en om het MAN-gebouw
 • Kantinepersoneel
 1. Rondvraag
 • Vragen voor de rondvraag dienen van te voren gemaild te worden naar: info@judolosser.nl
 • Sluiting door de voorzitter

 

Geef je op voor deze meeting via een mail naar  info@judolosser.nl