Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Judo Losser 

Voor wie: alle leden en vrijwilligers 16 jaar en ouder

Wanneer: woensdag 26-04-2023

Tijd: 19.30 uur

Waar: MAN-gebouw, nilantspad 3 in Losser

 

Een kop koffie staat klaar en na afloop biedt het bestuur u een hapje en drankje aan.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  1. Notulen Ledenvergadering 2022
  1. Jaarverslag 2022; alle commissies geven verslag van hun activiteiten
  1. Financieel Jaarverslag 2022

  1. Verslag van de kascontrolecommissie over 2022
  1. Verkiezing kascontrole;
  1. Financiële verantwoording stichting MAN
  1. Verkiezing bestuur

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 15-04-2023 aangemeld worden bij de secretaris

voorzien van handtekeningen van minimaal 5 stemgerechtigde leden van Judo Losser

  1. Rondvraag
  1. Sluiting door de voorzitter

 

Laat svp even weten of je wel/niet komt via info@judolosser.nl