Algemene ledenvergadering

Woensdag 20-04-2022; 19.30 uur kantine MAN

Alle seniorenleden (vanaf 16 jaar) zijn uitgenodigd voor dit overleg en hebben stemrecht. Een kop koffie staat voor u klaar en na afloop biedt het bestuur u een hapje en drankje aan.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen Ledenvergadering 2021
  3. Jaarverslag 2021;

Elke commissie doet verslag van de activiteiten in 2021 en ontvouwen de plannen voor 2022

  1. Beleidsplan 2021-2026
  2. Contributie
  3. Financieel verslag 2021
  4. Verslag van de kascontrolecommissie over 2021
  5. Verkiezing kascontrole;
  6. Financiële verantwoording stichting MAN over 2021

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 12 april 2022 aangemeld worden bij de secretaris

voorzien van handtekeningen van minimaal 5 stemgerechtigde leden van Judo Losser

Laat svp even weten of je wel/niet komt via info@judolosser.nl