algemene ledenvergadering

Woensdag 09-06-2020; 19.30 uur ONLINE

(mail dat je mee doet naar info@judolosser.nl en je ontvangt een link  via de mail waarna je in kunt loggen)

 

Alle seniorenleden (vanaf 16 jaar) zijn uitgenodigd voor dit overleg en hebben stemrecht.

Een kop koffie staat voor u klaar en na afloop biedt het bestuur u een hapje en drankje aan.

 

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen Ledenvergadering 2020
  3. Jaarverslag 2020;

Algemeen verhaal door het bestuur  aangezien er door de corona-maatregels een beperkt aanbod was

  1. Beleidsplan 2021-2026
  2. Verslag van de kascontrolecommissie over 2020
  3. Verkiezing kascontrole;
  4. Financiële verantwoording stichting MAN
  5. Verkiezing bestuur

Tegenkandidaten kunnen tot dinsdag 24 maart 2020 aangemeld worden bij de secretaris

voorzien van handtekeningen van minimaal 5 stemgerechtigde leden van Judo Losser

  1. Rondvraag

 

Laat svp even weten of je wel/niet komt via info@judolosser.nl