Algemene Ledenvergadering

Woensdag 23-01-2019; 19.30 uur Open Clubhuis MAN Nilantspad Losser

(ligt tussen de voetbalvelden AJC en KVV Losser)

 

Alle seniorenleden (vanaf 16 jaar) zijn uitgenodigd voor dit overleg en hebben stemrecht.

Een kop koffie staat voor u klaar en na afloop biedt het bestuur u een hapje en drankje aan.

 

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen Ledenvergadering 2017 (wordt in de vergadering verspreid)
  3. Jaarverslag 2018;

elke commissie doet verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017-2018

en geeft een verwachting voor 2019

  1. Financieel verslag 2017 en 2018.
  2. Verslag van de kascontrolecommissie over 2017 en 2018.
  3. Verkiezing kascontrole;
  4. Verkiezing bestuur
  1. 60-jarig jubileum;
  2. Vrijwilligerswerk in onze nieuwe DOJO