Algemene ledenvergadering

4 oktober 2017; 19.30 uur gebouw stichting MAN Nilantspad Losser (ligt tussen de voetbalvelden AJC en KVVLosser)

Alle seniorenleden (vanaf 16 jaar) zijn uitgenodigd voor dit overleg en hebben stemrecht.

Een kop koffie staat voor u klaar en na afloop biedt het bestuur u een drankje aan.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen Ledenvergadering 2016 (wordt in de vergadering verspreid)
 3. Jaarverslag 2016
 4. Financieel verslag 2016.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie.
 6. Verkiezing kascontrole;
 7. Verkiezing bestuur
 8. Stand van zaken multifunctionele accommodatie MAN;
 9. Help mee van Judo Losser een nog bloeiender vereniging te maken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

Laat svp even weten of je wel/niet komt via info@judolosser.nl.