Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Judo Losser

Aanmelden lessen / betalingsvoorwaarden:

Officiële feestdagen en vakanties: 

Judo Losser heeft een vakantie- en vrije-dagen-rooster.  Dit rooster wordt jaarlijks opgesteld voor aanvang van het seizoen en is terug te vinden op de website. Houd ook onze facebookpagina en nieuwsbrief in de gaten voor mogelijke andere activiteiten. 

Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het totale lesgeld voor een jaar is verdeeld over 12 vaste maandtermijnen. 

Aansprakelijkheid:  

Judo Losser is niet aansprakelijk voor de door u geleden schade tijdens de lessen of bij deelname aan wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging.

AVG: 

Uw gegevens worden door Judo Losser met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren wij in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. 

Hygiëne en Etiquette regels voor het judo