Wijziging indeling lesgroepen en lestijden

Beste ouders, beste judoka’s,

Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Ook onze gediplomeerde leraren zijn allemaal als vrijwilliger voor Judo Losser bezig. De belasting werk, gezin en lesgeven van onze leraren zorgt ervoor dat wij genoodzaakt zijn om groepen en enkele lestijden te wijzigen. In deze brief schetsen wij u de nieuwe situatie.

Om er voor te zorgen dat onze leraren niet uitvallen, hebben we besloten om de zaterdag 3 groep op te delen naar zaterdag 2 en donderdag 1, al naar gelang de leeftijd (zie onder). Wij hebben voor deze splitsing gekozen omdat judoka’s vanuit de zaterdag 3 al doorstroomden naar de donderdagavond. Daarnaast zullen we op de zaterdag 2 groep tot de zomervakantie werken met een roulatieschema van onze leraren. In de tussentijd zoeken wij naar een oplossing.

Voor judoka’s in de andere groepen kan het betekenen dat ze nu doorstromen naar de volgende leeftijdsgroep en dus les.

De verdeling van de groepen gaat nu op leeftijd. Concreet betekent dat het volgende:

Berengroep (zaterdag 1)               leeftijd tot 7 jaar                              09.00-09.45 uur
zaterdag 2                                          7-9 jaar                                                10.00-11.00 uur
donderdag 1                                      9-12 jaar                                             17.30-18.30 uur
donderdag 2                                      12-15 jaar                                          18.30-19.30 uur
vrijdag 1 Special Heroes                ongewijzigd                                       18.45-19.30 uur
vrijdag senioren                               15 jaar en ouder                              20.00-21.30 uur

De wedstrijdtraining op maandag blijft ongewijzigd. Alleen voor de zaterdag 2 zal het roulatieschema gelden.

De indeling is een richtlijn. Natuurlijk kan in het belang van de judoka worden afgeweken.

De wijzigingen gaan in per 2 maart aanstaande. De indeling van de groepen zal via Whatsapp met u worden gedeeld.

Wij begrijpen dat het voor enkelen onder u betekent dat er op een andere dag wordt getraind. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Voor vragen kunt u terecht bij: René Bogaarts (r.bogaarts.1@kpnmail.nl).

 

Namens het bestuur Judo Losser

Iris Nijmeijer
Voorzitter Judo Losser