Loting bekend obligatie lening

Uitlotingslijst januari 2024                                                                   

Op zondag 14 januari 2024 is de zesde uitloting verricht inzake de door Stichting MAN uitgegeven obligatie lening.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is door Siebe Douwma en Eelke Douma, beide leden van Judo Losser, de trekking verricht.
Uit de grote schaal met nog 15 resterende nummers, werd het nummer 8 getrokken.
Een fraaie foto hiervan is bijgevoegd.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 8, 28, 48, 68,88, 108 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,-
Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, op het mailadres wat destijds in 2017 is aangegeven,  geïnformeerd. De obligatie moet ingeleverd worden bij de penningmeester van Stichting MAN, M.H.G. Hesselink, Hogeweg 139, 7582 CC Losser.

Conform het reglement vervalt na 31-12-2024 het recht op restitutie van het aankoopbedrag van ondervermelde obligaties.

In januari 2025 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van de nummers 4, 6, 18, 19, 3 en 8.
Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van a.v. Iphitos.