Nieuwe corona-maatregelen

Per 6 november  a.s. worden onderstaande maatregelen van kracht
Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk?
Sporters vanaf 18 jaar en publiek moeten bij het betreden van  een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.

Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer, buitenterras) wel een CTB tonen. 

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats?
Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.
Controleren op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. Anticipeer hierop door extra capaciteit in te zetten voor een vlotte afhandeling en doorstroming. Instrueer bezoekende teams vooraf over controle en toegang.

Scannen van QR codes
De sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor het scannen van de CTB- QR codes van de eigen leden van de club / bezoekers bij wedstrijden.

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?
Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Zijn de (buiten) terrassen bij de sportaccommodaties open?
Het buiten terras bij de sportaccommodatie is toegankelijk na controle op het coronatoegangsgbewijs
.
Ouders die meerijden bij wedstrijden
Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek gezien worden en een CTB tonen bij de binnensportlocaties.

Bovenstaand geldt ook voor kijkers/bezoekers tijdens de Sinterklaastraining, het Sinterklaasfeest, het Spettertoernooi en de Nieuwjaarstraining.