Geen les of vergaderingen ivm corona-virus

De corona-maatregelen zijn verlengd en daarom  moeten we helaas de judotrainingen nog steeds stop leggen.

Ook de diverse overleggen (Algemen Leden Vergadering en voorzittersoverleg) gaan niet door.

De maatregelengelden in elk geval tot en met 30-04-2020

Daarna hopen we weer lekker de tatami op te kunnen