Bij Judo Losser niemand aan de kant

Iedereen moet kunnen sporten; dus iedereen kan de judomat op. Met ondersteuning van een subsidie van de gemeente Losser stappen nu wekelijks jongeren met een lichte ASS-beperking de judomat op. Trainer Rene Bogaarts past zijn les aan op het niveau en de spanningsboog van de judoka’s.

Volgens Bogaarts is het belangrijk om een heel afwisselende les aan te bieden. “Deze judoka’s kunnen kort met een opdracht bezig zijn en moeten dan de aandacht weer op iets nieuws kunnen richten. Spel, techniek aanleren, stoeien en conditie-oefeningen wissel ik in hoog tempo af”.

Bogaarts is van mening dat judo de ideale sport is voor jeugdigen met bv autisme of ADHD vanwege het sociale aspect van de sport. Judo gaat uit van wederzijds respect, een tegenstander onder controle houden zonder hem te blesseren en is bijzonder goed voor de motorische ontwikkeling. “Doordat jeugdigen elkaar moeten aanraken en verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van de tegenstander is er een grote ontwikkeling op sociaal gebied”.

In januari 2018 is de lesgroep Special Heroes gestart op de vrijdagavond in sporthal de Fakkel. Mede mogelijk gemaakt door een financiële tegemoetkoming van de gemeente Losser. “De groep moeten we klein houden, anders krijgen de jongeren te weinig aandacht, en dat kost natuurlijk geld. Judo Losser investeert in deze jongeren en de gemeente Losser vindt het ook belangrijk dat er sportmogelijkheden zijn voor deze groep jongeren”.

In de groep is nog ruimte voor een paar jongeren van 7 t/m 13 jaar. Belangstellenden kunnen een proefles aanvragen door een mail te sturen naar info@judolosser.nl