Obligatielening t.b.v. realisering binnenaccomodatie

Stichting MAN is al enige jaren actief om de multifunctionele accommodatie te realiseren op het sportcomplex aan het Nilantspad te Losser. Fase 1, de buitenaccommodatie, is eind 2011 afgerond.

De buitenaccommodatie bestaat onder meer uit een 400 meter multifunctioneel te gebruiken schaats-, skeeler en atletiekbaan en is tevens voorzien van verschillende (NOC/NSF goedgekeurde) technische atletiekonderdelen (discuswerpen, sprintlanen, hoogspringen, kogelstoten en polsstokhoogspringen).

De buitenaccommodatie is inmiddels drie jaar met succes in gebruik.

Nu is het moment aangebroken dat fase 2 wordt gestart. In fase 2 wordt het unieke plan uitgebreid met de realisatie van een multifunctioneel te gebruiken binnenaccommodatie. Zo’n onderkomen is een must voor de huidige gebruikers en om het brede gebruik, zoals in de visie van Stichting MAN is opgenomen, mogelijk te maken.

De binnenaccommodatie wordt ingericht voor verschillende gebruikersgroepen. Zo wordt onder meer een dojo gerealiseerd voor Judo Losser, een fitnessruimte, een kleed- en douchegelegenheid en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Naast diverse sportverenigingen zullen zorginstellingen, scholen en andere maatschappelijke instellingen de locatie gaan gebruiken. Hierdoor krijgt de totale accommodatie, naast sport en bewegen, een sociaal maatschappelijke functie.

Met de realisatie van de binnenaccommodatie zal in het voorjaar van 2017 worden gestart.

De drie toekomstige hoofdgebruikers, te weten Judo Losser, IJsclub Losser en de atletiekvereniging Iphitos, die samen in de Stichting MAN vertegenwoordigd zijn, hebben unaniem in de algemene ledenvergadering ingestemd met dit initiatief.

De financiering van de investering in dit multifunctionele gebouw wordt als volgt bijeen gebracht:

Om de lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de verenigingen ook te beperken wordt een obligatielening uitgeschreven. Het streefbedrag is € 50.000,- bijeen te brengen door middel van het uitschrijven van obligaties met een waarde van € 50,- per stuk.
Het zou een groot succes zijn indien in totaal 1.000 van deze obligaties uitgereikt worden.

Het kenmerk van een obligatie is dat de eigenaar altijd de waarde van € 50,- terug ontvangt.
Jaarlijks wordt, vanaf het jaar 2019, in januari 1/20 deel van de ontvangen obligatielening afgelost.
De af te lossen obligaties wordenbepaald door loting.

Dit wordt door de penningmeester van Stichting MAN bijgehouden in een zogeheten obligatieregister waar de informatie van de eigenaar van elke obligatie in staat. Natuurlijk is het mogelijk dat één persoon meerdere obligaties tegelijk koopt.

Per vereniging hebben zich twee leden bereid verklaard om vol enthousiasme, samen met Bé Wever en Marcel Hesselink, het geheel tot een succes te maken. Deze leden zullen de ambassadeurs van hun eigen vereniging worden om zodoende bij te dragen aan de uiteindelijke realisatie van de multifunctionele binnenaccommodatie.

De ambassadeurs vanuit de verenigingen zijn:

Uitgebreide documentatie is vanaf 1 februari 2017 bij de ambassadeurs van de verenigingen verkrijgbaar. Deze documentatie bestaat uit een:

 De inschrijfperiode loopt van 1 februari 2017 tot en met 31 mei 2017!

 Toekomstige binnenlocatie