Nieuwe trainer en verhoging contributie

Even voorstellen is denk ik voor velen niet nodig. Vanaf januari hebben wij een nieuwe trainer die onze zaterdagochtend judoka’s les gaat geven. Zijn naam is Rutger Vreriks, 18 jaar en op zijn 4de begonnen als beer bij Judo Losser. Hij is de opvolger van HenkJan Koenderink die naar velen jaren het gezicht was op de zaterdagochtend,

Rutger studeert aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) – Sport en bewegingseducatie. Hij gaat les geven aan de Beren, Judo Girls en jongens tot 10jr. Wij wensen Rutger veel succes toe.

Contributieverhoging per 01-01-2017

De algemene ledenvergadering van Judo Losser is akkoord gegaan met een contributieverhoging per 1 januari 2017. Voor het bestuur is de noodzaak van een verhoging duidelijk gezien de gestaag stijgende kosten van o.a. zaalhuur.  De begroting voor 2017 voorspeld daardoor een (klein) negatief resultaat en om dat voor te zijn wordt de contributie met 2 euro per maand per lid verhoogd.

Soort lid                              Trainingen per week       Bedrag per maand

Jeugdleden (< 16 jaar)                   1 x                                           € 12,–

2 x                                           € 15,–

Senioren (16 jaar en >)                  1 x                                            € 15,–

2 x                                           € 18,–

Rustende leden   € 27,– (per jaar)                   Donateurs    € 9,50 (per jaar)